Współpraca

Jeśli jesteś zainteresowany/na wspólnymi działaniami daj mi o tym znać! Najlepiej jeśli napiszesz do mnie w tej sprawie e-mail, szczegółowe wytyczne znajdziesz na dole.

Obecnie współpracuję z większością wydawców literatury dziecięcej w Polsce oraz prowadzę kilka większych projektów edukacyjnych ze stałymi partnerami.

Stali partnerzy

Stali partnerzy to instytucje, z którymi prowadzę szeroko pojętą działalność edukacyjną, propaguję wczesną edukację dzieci oraz buduję świadomość wartości wspierania rozwoju dzieci - językowego i matematycznego.

Jak nawiązać współpracę?

Będę wdzięczna, jeśli w mailu zawrzesz kluczowe dla mnie informacje:

  • kim jesteś, kogo reprezentujesz? - czy jesteś osobą prywatną, firmą, NGO?
  • czym się zajmujesz? - jeśli jesteś z branży edukacyjnej napisz proszę w paru słowach jakie idee propagujesz
  • co jest przedmiotem współpracy? - jaki ma być efekt współpracy? jaka jest grupa docelowa? jak liczna jest to grupa?
  • czego ode mnie oczekujesz? - co dokładnie chcesz, żebym zrobiła - tu zawrzyj wszelkie informacje, które pozwolą mi oszacować konieczny nakład pracy, czyli np. czas trwania wykładu, długość utworu. Potrzebuję również znać ramy czasowe projektu, w szczególności "deadline'y".
  • forma współpracy - odpłatna/nieodpłatna, w przypadku prac odpłatnych poinformuj mnie jaki rodzaj umowy masz na myśli

Dobrze przygotowany e-mail pozwoli mi szybko podjąć decyzję, czy podejmę się współpracy. Przepraszam z góry, jeśli zmuszona będę odmówić - propozycji mam naprawdę dużo i moja doba musiałby mieć dużo więcej niż 24 godziny, żebym mogła się zaangażować w każdy projekt.

A teraz śmiało, zapraszam do kontaktu!

ela@mamtonakoncujezyka.pl